100-listan

Anna Linusson

Vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt at Länsstyrelsen Västmanland

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Anna Linusson

Omfattande VD erfarenhet. Kunskap från både privata bolag och politiskt driven verksamhet Styrkor: Strategi, kommunikation, lobbyarbete, hållbarhet, förändringsarbete och entreprenörskap.

Upptäck fler personer på 100-listan

Linda von Essen-Sylvén

Anna Lövheim

Ägare/VD Anna Lövheim AB

Jenny Engerfelt

Fund manager Almi Invest

Erika Sandström