100-listan

Anna Linusson

Vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt at Länsstyrelsen Västmanland

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Anna Linusson

Omfattande VD erfarenhet. Kunskap från både privata bolag och politiskt driven verksamhet Styrkor: Strategi, kommunikation, lobbyarbete, hållbarhet, förändringsarbete och entreprenörskap.

Upptäck fler personer på 100-listan

Karin Annerwall Parö

Konsult Parö Consulting AB

Jenny Hoflund Bergvall

VD Sörmlands Media

Johanna Jonsson

Group Business Controller Parks and Resorts Scandinavia

Elisabeth Nordin

Senior rådgivare och mentor eMent AB