100-listan

Annika Altnäs

Om Annika Altnäs

Annika har en god förmåga att tänka strategiskt och bidrar med mycket målfokus och kreativt tänkande. Annika har bred erfarenhet från olika branscher i både Sverige, Norden och mer internationellt forum ger Annika erfarenhet av kommunikation och arbete i vitt skilda miljöer. Annika har ett starkt engagemang och en mycket positiv grundsyn är hennes kännetecken. Liksom förmågan att snabbt skaffa sig kunskap, läsa in och av situationer och hitta vägar framåt och arbeta mot dem. Annika har erfarenhet av branscher som media, detaljhandel, miljö, livsmedel, besöksnäring och lantbruk, både inom privat företagande men också i offentligt ägande. Hon är även hemtam i politiskt arbete genom att haft olika politiska uppdrag på kommunal nivå. Annikas erfarenhet i kombination med bra förutsättningar i livet gör henne nu mer redo än någonsin att engagera sig i styrelsearbete.

Upptäck fler personer på 100-listan

Karin Annerwall Parö

Konsult Parö Consulting AB

Jenny Hoflund Bergvall

VD Sörmlands Media

Johanna Jonsson

Group Business Controller Parks and Resorts Scandinavia

Elisabeth Nordin

Senior rådgivare och mentor eMent AB