100-listan

Astrid Brissman

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Astrid Brissman

Astrid har ett positivt och öppet förhållningssätt till mina medmänniskor, och är en drivande och kreativ person. Hennes motivation ligger i att inspirera och motivera andra att utvecklas och växa som personer. En av hennes styrkor är att hon ser problem som möjligheter och det hjälper henne i rollen att utveckla andra människor. Astrid trivs bra i gruppsammanhang, där hon upplevs som den entusiasmerande och drivande. Idag arbetar hon med olika styrelseuppdrag och valberedningsuppdrag, både som ordförande och ledamot. Arbetar också som konsult med styrelse-, implementering och rekrytering i entreprenörsdrivna SME-företag. I övrigt arbetar Astrid med utveckling av organisationer och personer, genom coaching, mentorskap, utbildning, föreläsningar och konsultuppdrag.

Upptäck fler personer på 100-listan

Kristin Skeppsby

Biträdande jurist, Anno Advokater

Pia Berglund

Director of Regulatory Affairs, Einride AB

Kristina Öhman

Grundare och vd, Lynx Ledarskap

Anna Lindberg

VD och senior konsult, Identx