100-listan

Christina Lihagen

Organisationspsykolog på Sandahl Partners

Om Christina Lihagen

Christina bidrar med resultatinriktning och affärsmässighet i kombination med kompetens och erfarenhet av att arbeta med mänskliga system i utveckling och förändring.

Upptäck fler personer på 100-listan

Louise Nicolin

Marie Dhayer Teikmans

CFO/HR, impact Coatings AB

Linda von Beetzen

Anna Svärd

Senior konsult, Svärd Management