100-listan

Elisabeth Erichsen

Om Elisabeth Erichsen

Elisabeth bidrar med internationella erfarenheter genom mångårig kunskap av försäljning och ledarskap. Upprättande av rutinbeskrivningar för kvalitetsarbete med HACCP, erfarenhet av certifiering revision. Som styrelseledamot bidrar hon med internationella erfarenheter genom mångårig kunskap av försäljning och ledarskap. Upprättande av rutinbeskrivningar för kvalitetsarbete med HACCP, certifieringserfarenhet med både intern och extern auditering. Förbättringarebete med LEAD och 5 S. Hon är en resultatinriktad relationsbyggare, med stort nätverk inom den Agrasektorn både nationellt och internationellt. Hennes personlighet och sociala förmåga gör att hon bidrar till en god teamkänsla. Som person är Elisabeth ansvarstagande med hög integritet.

Upptäck fler personer på 100-listan

Louise Nicolin

Marie Dhayer Teikmans

CFO/HR, impact Coatings AB

Linda von Beetzen

Christina Lihagen

Organisationspsykolog på Sandahl Partners