100-listan

Eva Sjökvist Saers

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Eva Sjökvist Saers

Eva bidrar med driv, energi och engagemang. Hon har affärsmässighet,strategiutveckling, omvärldsanalys, affärs/verksamhetsutveckling, prioriteringar, hållbarhetsarbete/utveckling, arbetsmiljö, employer branding och varumärkesarbete.

Upptäck fler personer på 100-listan

Louise Nicolin

Marie Dhayer Teikmans

CFO/HR, impact Coatings AB

Linda von Beetzen

Christina Lihagen

Organisationspsykolog på Sandahl Partners