100-listan

Eva Wetterdal

Styrelseordförande och ledamot

Om Eva Wetterdal

Eva har en examen i beteendevetenskap i botten och hennes nuvarande huvudsysselsättning är som hr-chef i Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen inom Malmö Stad. Hennes primära uppdrag är dels att tillföra en strategisk utveckling inom ledningsorganisationen och dels att utveckla HR-avdelningens långsiktiga och konceptuella förmåga så att det finns förutsättningar för organisationen att arbeta med morgondagens frågor. Eva fungerar också som organisations- och samtalskonsult i eget företag. Med erfarenhet av ett flertal olika branscher, såsom IT, bank och försäkring, energi mm. kan hon uppvisa en stor bredd och kunskap. Eva har erfarenheter från ett flertal styrelser.

Upptäck fler personer på 100-listan

Louise Nicolin

Marie Dhayer Teikmans

CFO/HR, impact Coatings AB

Linda von Beetzen

Christina Lihagen

Organisationspsykolog på Sandahl Partners