100-listan

Gabriella Karlsson

Management Consultant  ProjectLeader East Sweden

Om Gabriella Karlsson

Gabriella har en bakgrund som internrevisor från offentlig verksamhet och finansieringskonsult från Almi Företagspartner. Hon driver idag eget företag där hon leder affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Gabriellas har en passion för att utveckla och förbättra processer och flöden. Hennes utbildningsbakgrund är Civilekonom. Gabriella har en förmåga att identifiera utvecklingsområden i verksamheten och hennes höga kommunikationsförmåga tillsammans med ett starkt driv och engagemang gör att hon gärna arbetar i team tillsammans med andra.

Upptäck fler personer på 100-listan

Louise Nicolin

Marie Dhayer Teikmans

CFO/HR, impact Coatings AB

Linda von Beetzen

Christina Lihagen

Organisationspsykolog på Sandahl Partners