100-listan

Karin Zingmark

VD Zingmark Consulting

Minst två års erfarenhet av styrelsearbete som extern ledamot i affärsdrivande bolag

Om Karin Zingmark

Karin har erfarenhet som extern styrelseledamot i noterade bolag, ägarledd bolag samt en startup. Hon driver utveckling för digitalisering, tillväxt & kommunikation.

Upptäck fler personer på 100-listan

Elin Tuvklint

Fastighetsmäklare

Anna Björklou

VD Epishine AB

Suzana Drakulic

Vice VD & Head of Circular Workspace Solutions, Foxway Group

Kerstin Petersson

VD och ägare, Sustainability4Life Sweden