100-listan

Kristina Bähr

Ägare och VD Exist NU AB

Om Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist och har en MBA från Edinburgh Business School. Hon har lång erfarenhet som chefscoach och handledare och har arbetat i eget konsultbolag och förlag sedan 2010. Har arbetat länge inom skola och med ledarutveckling. Patos för barnrättsfrågor och god arbetsmiljö inklusive hållbar hälsa. Intresserad av att arbeta med lönsamhet och affärsmässighet för mindre och medelstora bolag. Även inom vård, skola och omsorg har hon erfarenhet av att bidra inom.

Upptäck fler personer på 100-listan

Yvonne Pernodd

VD Kantar i Norden och Baltikum och VD Kantar Sifo AB i Sverige

Ida Emvall

Kontorschef Västra Östergötland, Swedbank

Rebecka Hovenberg

Kommunpolitiker

Maria Kleringer

Enhetschef projekt och förvaltning, Region Sörmland