100-listan

Kristina Öhman

Grundare och vd, Lynx Ledarskap

Om Kristina Öhman

Kristina har lång erfarenhet av HR-arbete i ledande befattningar och på det sättet skaffat sig god erfarenhet att arbeta på en övergripande ledningsnivå. Kristina driver idag sitt eget företag som erbjuder företagsrådgivning i förändringsledning med fokus bibehållen lönsamhet och medarbetarengagemang under processen. Till styrelsearbetet kan Kristina bidra med strategiarbete i så väl organisationsförändringar och som behov av kompetens.

Upptäck fler personer på 100-listan

Anna Björklou

VD Epishine AB

Karin Zingmark

VD Zingmark Consulting

Suzana Drakulic

Vice VD & Head of Circular Workspace Solutions, Foxway Group

Kerstin Petersson

VD och ägare, Sustainability4Life Sweden