100-listan

Lise-Lotte W Järvinen

Utvecklingsstrateg/University Relations Officer Linköpings kommun

Om Lise-Lotte W Järvinen

Lise-Lotte är utbildad samhällsplanerare och har lång erfarenhetav arbete inom  kommunal förvaltning. Hon har även gedigen erfarenhet av styrelseutvecklings- och styrelsearbete inom utbildningsföretag. Idag fungerar hon som  utvecklingsstrateg vid kommunledningsförvaltningen i Linköpings Kommun. Lise-Lotte har deltagit i flera internationella samverkansprojekt, under de senaste fem åren som projektledare/koordinator för ett EU-projekt med regional och lokal tillväxt på agendan. Hon har också ett stort intresse för personal- och villkorsfrågor vilket resulterat i att hon under ett antal år varit fackligt aktiv. Lise-Lotte är målmedveten, engagerad och besitter god ledarförmåga.

Upptäck fler personer på 100-listan

Yvonne Pernodd

VD Kantar i Norden och Baltikum och VD Kantar Sifo AB i Sverige

Kristina Bähr

Ägare och VD Exist NU AB

Ida Emvall

Kontorschef Västra Östergötland, Swedbank

Rebecka Hovenberg

Kommunpolitiker