100-listan

3 Röster

Vi har bett Ewa Grönwall och Maria Rosengren, två nya kvinnor på listan, att dela med sig om sina tankar om varför de gått med på listan och deras förväntningar. Vi lyssnar även till Gunilla Brynell-Johansson om reflektioner under våren och tankar inför hösten.

Vi har bett Ewa Grönwall och Maria Rosengren, två nya kvinnor på listan, att dela med sig om sina tankar om varför de gått med på listan och deras förväntningar. Vi lyssnar även till Gunilla Brynell-Johansson om reflektioner under våren och tankar inför hösten.

Ewa Grönwall, Senior Advisor

Varför valde du att gå med i 100-listan?
Jag flyttade till Frankrike när 100-listan skapades och kunde inte ansöka då. Jag hade då haft flera spännande styrelseuppdrag som jag fick avsluta. Nu har vi flyttat hem igen och jag har omgående ansökt och till min stora glädje blivit antagen. Jag är fyllda 65 år och har god tid för de eventuella uppdrag jag kan komma ifråga för.

Vad är din bild av jämställda bolagsstyrelser?
När jag, i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, fick flera styrelseuppdrag var kvinnorna verkligen på gång in i styrelserna på allvar. Min bild och uppfattning av styrelser idag är att det blivit lite sämre med jämställdheten de senaste åren. I vissa branscher.

Vad är dina förväntningar på att vara med på listan?
Jag ser fram emot och hoppas naturligtvis på en eller ett par styrelseuppdrag i företag som ser mig som en tillgång där ekonomi inte bara handlar om siffror utan även om varumärkesuppbyggnad. Där kan mina insikter i kommunikationsarbete/omvärldsbevakning bidra med att viktiga beslut fattas med planer för ”timing” och eventuella hänsyn till politiska utspel.

Maria Rosengren, Affärsområdeschef på Kantar Sifo

Varför valde du att gå med i 100-listan?
Jag certifierade mig för relativt länge sedan, men har inte förrän nu känt att det var dags att aktivera mig för styrelseuppdrag. Nu känner jag mig jättesugen på att få bidra som styrelseledamot vilket har gjort att jag både har aktiverat mig inom Styrelseakademien och genom att anmäla intresse för 100-listan. Just 100-listan har jag känt till en tid via mitt nätverk i regionen och jag har länge tänkt att jag skulle vilja bli en del av den. Känns verkligen roligt att jag nu också är det!  

Vad är din bild av jämställda bolagsstyrelser?
Min övertygelse är att affären – i alla sammanhang – tjänar på att spegla omvärlden och kunderna. Jämställda styrelser är med andra ord för mig självklart bra – både för affären och verksamheten.    

Vad är dina förväntningar på att vara med på listan?
Jag hoppas förstås på att inom kort få en förfrågan om ett styrelseuppdrag där jag med min bakgrund och erfarenhet kan bidra.  

Gunilla Brynell-Johansson, vd Vätternrundan

Reflektion över våren.
Det har varit en omskakande vår. En vår som visar både på hur sårbart vårt samhälle är, men också hur anpassningsbara vi människor kan vara och hur mycket positiv hjälpsamhet som finns.

Din viktigaste lärdom du fått under våren. 
Vikten att kunna ta beslut i en värld där oerhört mycket är osäkert, där saker sker som vi inte har något som helst facit på facit på men där man förstås ändå måste ta sig vidare. Att samverka och dra nytta av olika erfarenheter och kunskaper är väsentligt och ger inte minst stöd i olika tuffa situationer.   

Tankar inför hösten?
Att ta med en större flexibilitet i tankearbetet, att öka kris och riskmedvetenheten i såväl styrelsearbetet som i organisationen.  Att vi behöver bredda bilden för olika scenarier är tydligt och att fundera över vad det nya normala blir, om det nu blir något normalt. Att bibehålla och utveckla känslan av den gemensamma kraften i såväl organisationen som i styrelsearbetet och att olika tankesätt behövs!

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Initiativet som vill se fler kvinnor investera i nya bolag

Idag är det färre kvinnor än män som investerar i nya bolag, och det råder stor ojämlikhet både inom riskkapitalbolagen,...

Ny undersökning: Regionens bolagsstyrelser långt ifrån jämställda

2019 var 23 procent kvinnor i regionens bolagsstyrelser. Det är det även 2020. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga...

3 Röster

Vi har bett Ewa Grönwall och Maria Rosengren, två nya kvinnor på listan, att dela med sig om sina tankar...