100-listan

Om 100-listan

100-listan arbetar för ökad styrelsekompetensen och för att fler styrelser ska vara jämställda! Förutsättningarna för högre lönsamhet och innovationskraft hos företag ligger till stor del hos styrelsen – och med ett aktivt och jämställt styrelsearbete ökar du förutsättningarna markant.

100-listan är en plattform som består av en skarp samling kompetenta ledamöter med mycket kunskap och erfarenhet. Listan gör det enkelt för dig att hitta din nästa ledamot! Att påverka regionens företag genom att belysa vikten av ett aktivt styrelsearbete är en stor del av 100-listans arbete.

Studier och forskning visar att jämställda styrelser är mer lönsamma – trots detta består regionens styrelser endast till 24 % kvinnor och andelen har de senaste fem åren endast ökat med 6 %. 100-listans senaste undersökning visar också att det är hela 47 % av regionens företag som inte har en enda kvinnlig ledamot. Om företag har en kvinnlig vd tenderar styrelsen att vara mycket mer jämställd, där är siffran 40 % kvinnliga ledamöter. Tyvärr är det dock endast 11 % av företagen som har en kvinnliga vd.

Allt det här – det vill vi förändra! Vi vill att vår regions företag ska ligga i framkant när det kommer till tillväxt och konkurrenskraft, och då är styrelsens sammansättning viktig.

Framåt tillsammans för tillväxt och lyskraft

Mer om 100-listan:

Startades 2014 av Q-gruppen, ett privat initiativ av affärskvinnor, med två tydliga mål: öka styrelsekompetensen i regionens företag och för fler kvinnor i styrelserummen.

Listan består idag av drygt 150 ledamöter i Östergötland, Sörmland, Stockholm och på Gotland. Initiativet har även spritts runt om i Sverige och finns numer i flera delar av södra Sverige.

Hittills har över 80 företag hittat sin nästa styrelsemedlem via100-listan.

Här hittar du din nästa styrelseledamot.

Vill du som ledamot söka till 100-listan klicka här.

Kriterier

För att platsa på 100-listan ska två kriterier vara uppfyllda:

  1. Man ska ha genomgått en styrelseutbildning, samt
  2. erfarenhet av två års styrelsearbete i affärsdrivande bolag eller erfarenhet av två års arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag.

Kontakt

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Relaterat innehåll

Listan

På listan finns över 100 kompetenta kvinnor där alla som är med...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om bolag som plockat styrelseledamöter...

Event

100-listan håller kontinuerligt i spännande aktiviteter för kvinnorna på listan och våra...